Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.03.2018 20:26 - Йордан (551): Гетика „За произхода и деянията на гетите“; Римска история - извадки Малх: Византийска история
Автор: historybg2018 Категория: История   
Прочетен: 1226 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 06.04 10:19


 image

Гетика „За произхода и деянията на гетите“. Римска история – извадки, Йордан (551); Византийска история, Малх. Пълно издание на български 2017, 130 стр., Редактор: Николай Иванов Колев, ISBN 978-619-90656-4-8, Издателство ГУТА-Н, 31.07.2017, София, 130 стр. Цена 10 лв. 0.180 kg.

https://www.book.store.bg/p205268/getika-za-proizhoda-i-deianiata-na-getite-rimska-istoria-izvadki-vizantijska-istoria-jordan-malh.html

https://ciela.com/getika-za-proizhoda-i-deyaniyata-na-getite-rimska-istoriya-izvadki-malh-vizantiyska-istoriya.html

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=45977#%D0%A0%D1%96%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0-%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%98%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0-%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F-%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0-%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F


Драги читателю,

Предлагам ти пълния текст на прочутата книга на Йордан

„Getica“ De origine actibusque Getarum,

„Гетика“, Произход и деяния на гетите,

 

написана до 551 година. В тази книга Йордан пише в § 265 и § 266 за себе си: А скирите, садагарите и някои алани, заедно със своя предводител на име Кандак, получили Малка Скития (Добруджа) и Долна Мизия (днешна Северна България). Пария, бащата на моя баща Алановиамут, т. е. моя дядо, е бил секретар при този Кандак, докато той бил жив, и при неговия сестрин син Гунтик, наричан още База, който бил магистър на войските. Последният е син на Андаг, сина на Андела от рода на Амалите. Аз, Йордан, ако и неук, бях също секретар преди покалугеряването ми.

Виждаме, че Йордан произхожда от ония алани, които, след като биват разбити от българите през 376 година в Предкавказието, имат обща съдба с готите, които след смъртта на Атила се заселват по нашите земи. В това съчинение Йордан излага историята на готите от предисторически времена до времето на остроготския крал Тотила, 551 година, използвайки недостигналите до нас съчинения на Касиодор, Аблавий и отчасти Приск. Макар и Йордан да предава митичен произход на гетите, всички негови по-стари предшественици, писали за тях, са единодушни, че те произхождат от траките. Тракийският народ в пети век преди раждането на Христос е според Херодот най-големият след индийците. Ако индийците днеска са над един милиард, то представи си колко са наследниците на тракийците. Старите автори ни казват, че предшествениците на траките, пелазгите, са дошли от Африка. По различни причини тракийците се разселват първо около Черно море и Дунава, а след това по вливащите се в тях реки. Оттам, достигайки до трудни за живот местности, някои от тях се връщат през един много дълъг период от време на вълни там, откъдето са тръгнали.

В историческо време, тоест във времето, в което деянията на народите се записват, ни е известно, че гетите пресичат Европа и от Балтийско море достигат до десния бряг на Дон и Черноморието, изграждат на няколко пъти силни държави и високоразвита култура, и след това биват частично изтласкани от хуните - българи от района на Днепър и Днестър през 376-378 година. Гетите се разделят на два народа - бесигети и остроготи, които на вълни минават през Балканския и Апенинския полуостров и играят важна роля в историята на Римската империя. Потомците на преселниците готи и днеска живеят в Южна Франция, Испания и Италия и частично на Балканите, а останалите, по реките, вливащи се в Дунава и Черно море, са днешните славянски народи.

            Всички стари автори ни казват единодушно, че европейските хуни също произлизат от траките, разселили се главно по Черноморското крайбрежие и наречени мирмидони, от които е Ахил, а след това по Дон и Волга, и че народът българи е хунски народ. Гръбнакът на армията на Велика България, създадена между 130 и 165 година, за да спре настъплението на римляните на Днепър и Днестър, а от около 270 година на Дунава, се състои от утигури и кутригури, наричани и котраги, които според всички стари автори са хунски народ. Даже войските на Крум и Симеон биват наричани от някои техни съвременници - хунски войски.

Двата народа имат тясно преплетена история, както военна, така и културна. За гетите около 330-337 година е създадена азбука от изключителния учен Урфил, която и днес в Словения и Хърватско се нарича готика, и най-учудващото е, че тази готика е азбуката, известна ни като глаголица. Климент създава нова калиграфия на точно същия брой знаци както за звуци, така и за числа, използвайки и фригийски букви, донесени от Кадъм преди Троянската война, използвани първо от пелазгите, част от които използват 6 века по-късно и гърците. На тази азбука с две различаващи се калиграфии гениалните учени Урфил, Констатин и Методий, и техните ученици създадоха основите на българската и славянската култура. На тази азбука пишат „малките готи“, останали в днешна Северна България, които според Йордан „са голям народ“. Така че историята на гетите, наричани от трети век насетне готи, даже само по тази причина, а има и много други е история на България. Това е причината ранните български будители като Гаврил Кръстевич, Ганчо Ценов и др. да са познавали в най-големи подробности труда на Йордан. Колектив от учени на Българската академия на науките превежда от латински част от този труд в

Латински извори за българската история, том I, Ред. Иван Дуйчев, Михаил Войнов, Борислав Примов, Велизар Велков. Отговорен редактор проф. Борис Геров, Издание на Българската академия на науките, София, 1958, стр. 327-367

но пълно издание на български не ми е известно. По тази причина предлагам ти, драги читателю, пълно издание на този ценен и широко известен на общността от историци по света труд. Непреведените части от гореспоменатото издание са взети от два превода, този на руски, докторска дисертация на Елена Скрежинска,

Иордан, О происхождении и деяниях гетов, GETICA. Превод Елена Чеславовна Скржинская (1894-1981), 1960,

виж също и

Издательство: Алетейя; Серия: Византийская библиотека. ISBN 5-89329-030-1, Тираж: 1300 экз. , Формат: 60x88/16512 стр., 2001 г.,

и този в превод на немски от Вилхелм Мартенс

Jordanes, Gotengeschichte, Phaidon Verlag, Essen, ISBN 3-88851-076-6.

            Втората част на тази книга съдържа извадки от „Римската история“ на Йордан. Тя е хроника, започваща със създаването на света и предаваща накратко историята на старите източни народи и гърците и се спира по-подробно върху историята на римляните до времето на Юстиниан I (527-565). За това произведение Йордан е използвал по-стари от него автори: Евтропий, Хиероним, Касиодор, Комес Марцелин, Флор и др. Към частите, преведени в изданието на БАН, са прибавени и ония, дадени в превода на Вилхелм Мартенс.

Съдбата на готите на Балканите не може да се разбере само от труда на Йордан. Необходими са и други сведения. Такива са дадени за периода от 474 до 480 в запазените до днес откъси на „Византийската история“ в седем книги (Βυζαντιακ ν βιβλίοις πτά), написана Малх Филаделфиец, който е бил съвременник на събитията. Колектив от български учени превежда някои откъси в

Гръцки извори за българската история, Том 1, отг. редактор чл.-кор. Веселин Бешевлиев, Издание на Българската академия на науките, София, 1954, стр. 130-151,

но пълен превод на всички известни откъси на български не ми е известен. Затова ти предлагам, драги читателю, пълен превод на български на всички откъси от труда на Малх. Откъсите, които не са преведени в изданието на Българската академия на науките, са взети от

Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпиадор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец. Переведение с греческого Спиридоном Дестунисом. Примечания Гавриила Дестуниса. Иждивением Духовного Ведомства. Санктпетербург. В типографии Леонида Демис. 1860.

Малх е гражданин на Палестинска Филаделфия. Бил е софист в Константинопол. Той е продължител на Историята на Приск от 474 г., т.е. от 17-та година от царуването на император Лъв до смъртта на Непот, убит през 480 г. Патриарх Фотий е чел тази история под името „Византийски събития, или Дела» (Βυζαντιακά), записките за пратеничествата и тези, съхранени в лексикона Свида. От записката, която Фотий ни е оставил, се вижда, че преди началото и след края е имало глави и че историята била замислена да започва от времето на Константин и да завършва с времето на Анастасий, т.е. от 306 до 518. Съпоставяйки съобщенията на Йордан и Малх, виждаме, че Йордан ни предава идеализирано отношенията на остроготите със Зенон, а те са били в действителност изключително враждебни. От изключителен интерес за българската история е съобщението на Малх, че българските федеративни войски в Македония и Илирия, предвождани от Сабиниан изтласкват фактически остроготите на Теодорих в Италия и не им позволяват трайно заселване Западния Балканския полуостров.

            Нека отбележим, че Йордан, пък и много други автори от това време ни съобщават, че Теодорих Велики е син на Тиудомир, а Малх навсякъде говори, че е син на брат му Валамир.

Запазени са първичните номериранията на откъсите, за да позволяват единно цитиране от ползващите тази книга.

Надявам се тази книга да е ценно допълнение на твоята сбирка от историческа литература. Надявам се също тя да стане и полезно пособие за ученици, студенти, преподаватели и научни работници, пък и за всекиго, който има жив интерес към миналото на народа ни.

 

От издателя,

Николай Иванов Колев

24.5.2017

Херцогенаурах, Германия

Съдържание

1. ЙОРДАН: ЗА ПРОИЗХОДА И ДЕЯНИЯТА НА ГЕТИТЕ

1.1 Към Касталий. Предлаганата история е съкращение на историята в 12 тома на Сенатор

1.2. География на познатия свят

1.3. Британия

1.4. Население на Британия

1.5. Местоположение на остров Скандза

1.6. Жители на Скандза

1.7. Готите тръгват от Скандза

1.8. Филимер, пети владетел след Берих

1.9. Готите около Понтийско море

1.10. Граници на Скития

1.11. Страната на гепидите

1.12. Дакия, венети, славини, анти

1.13. Видивари, ести, агатирзи

1.14. Местата, обитавани от българите

1.15. Учените Зевт, Дикений, Зелмокс

1.16. Бесигети с владетели Балтите и остроготи с владетели Амалите

1.17. Амазонки и техните мъже

1.18. Данапър (Днепър)

1.19. Войната на готите в Египет, разселване в Азия

1.20. Произход на партите от готите

1.21. Амазонките Лампето и Марпезия

1.22. Планините в света

1.23. Отново за амазонките

1.24. Херкулес, Телеф и Еврифил

1.25. Победата на Томира над Кир

1.26. Войната на Дарий срещу гетите

1.27. Войната на Ксеркс срещу гетите

1.28. Неочакван обрат при похода на Филип Македонски срещу Одесос

1.29. Ситалк воюва с македонците

1.30. Буревиста и Дикений

1.31. Границите на гетите при Комозик и Корил, Дакия

1.32. Дунав

1.33. Диурпанеус

1.34. Генеалогия на гетските владетели

1.35. Остроготи и бесигети

1.36. Максимин

1.37. Могъществото на остроготите, Острогота нахлува в империята

1.38. Марцианопол

1.39. Гепиди

1.40. Остроготите побеждават гепидите

1.41. Книва, смъртта на император Деций

1.42. Чумна епидемия

1.43. Бунтът на Емилиан

1.44. Готи нахлуват в Азия

1.45. Готите се връщат от Азия в Тракия

1.46. Готите съюзници на римляните във войните с партите

1.47. Константин използва готите срещу Лициний, построяването на Константинопол

1.48. Местоположение на вандалите, Геберих побеждава вандалите, вандалите се преселват в Панония, след това в Галия

1.49. Империята на Херманрих

1.50. Готска легенда за възникването на хунските народи

1.51. Легенда за пропъждането на готите от хуните от техните земи около Меотидското езеро

1.52. Победният марш на хуните, покоряване на аланите

1.53. Омразната готска представа за победителите им, хуни

1.54. Разцеплението на готите, бунтът на росоманите, смъртта на Херманрих и победата на Баламбер

1.55. Бесигетите молят римляните да ги приемат. Бесигетите приемат арианството

1.56. Опит на римляните да заробят бесигетите

1.57. Въстанието на Фридигерн

1.58. Унищожаване на римската армия, смъртта на император Валент

1.59. Грациан се помирява с готите, Теодосий I. Атанарих в Константинопол

1.60. Бесигетите федерати на римската империя

1.61. Аларих. Падането на Рим

1.62. Атаулф, бесигетите в Галия

1.63. Преселване на вандали и алани от Панония в Галия

1.64. Преселване на вандалите в Испания

1.65. Бесигетите – владетели на Галия и Испания, вандалите изтласкани в Африка

1.66. Валия

1.67. Неуспешни опити за преврат на Константин, Констант, Иовин и Себастиан

1.68. Изпъждане на хуните от Панония

1.69. Вандалите начело с Гизерих преминават в Африка, 100- годишната вандалска държава бива унищожена от Белицар

1.70. Теодорид наследява Валия

1.71. Аеций, мир между бесигети и Рим

1.72. Атила

1.73. Политическата обстановка преди битката на Каталунското поле

1.74. Подготовка на коалиционните сили за война с Атила

1.75. Битката на Каталунските полета

1.76. Торисмунд заема престола на бесигетите

1.77. Атила в Италия

1.78. Атила се връща в Дакия и Панония и заплашва Маркиан с война

1.79. Атила напада аланите по река Лоара, бесигетите го отблъскват

1.80. Смъртта на Торисмуд, на власт идва Теодерид II, поражението на Рициарий и свевите

1.81. Неуспешния бунт на Аргивулф

1.82. Вандалите разоряват Рим

1.83. Войни в Галия

1.84. Убийството на Аспар и Патрициол в Константинопол

1.85. Залезът на Западната римска империя

1.86. Одоакър

1.87. Бесигетите превземат Арл

1.88. Сега отново за остроготите, Винитарий и войната със съюзниците на хуните - антите

1.89. Баламбер убива Винитарий и се жени за неговата племеница

1.90. Хунимунд, владетел на остроготите и подчинен на хуните. Торисмуд побеждава гепидите

1.91. Произходът на Герман

1.92. Братята Валамир, Тиудимир и Видимир

1.93. Смъртта на Атила

1.94. Възникване на нови държави от империята на Атила, битката при река Неда

1.95. Гепидска държава в Дакия

1.96. Държавата на остроготите в Панония

1.97. Хуните населват Долна Мизия и Малка Скития, произхода на Йордан

1.98. Ругите се заселват във Биза и Аркадиопол

1.99. Хуните се населват в Прибрежна Дакия и Малка Скития. Хернак. Част от хуните преминават на римска служба

1.100. Малките готи се населват в Мизия

1.101. Остроготите побеждават синовете на Атила. Хуните се изселват по Днепър, раждането на Теодорих

1.102. Остроготите нападат империята, възстановяване на мира, Теодорих заложник в Константинопол

1.103. Нова война между остроготи и хуни

1.104. Тиудимир наследява Валамир, победа на остроготите над хунската коалиция

1.105. Тиудимир побеждава и ограбва свеви и алемани, завръщането на пълнолетния Теодорих

1.106. Тиудимир напада Източната, а Видимир Западната римска империя

1.107. Видимир II наследява баща си Видимир I и се насочва към Галия, където се съединява с бесигетите

1.108. Тиудимир завзема Ниш и цял Илирик, Македония, смъртта на Тиудимир и възкачването на Теодорих на престола

1.109. Теодорих консул на Източната римска империя

1.110. Теодорих превзема Италия и убива Одоакър. Управител на готи и римляни

1.111. Политиката на Теодорих към франки, бесигети, бургундци, вандали и туринги

1.112. Теодорих завзема Сирмиум от гепидите с помощта на хуните на Мундо

1.113. Теодорих побеждава франките. Испания е подчинена на Теодорих 

1.114. Аталарих наследява Теодорих

1.115. Теодат наследява Аталарих

1.116. Белицар побеждава вандалите и идва в Италия

1.117. Витигес убива Теодахат и става крал. Падане на готската държава

1.118 Заключителни думи

1.119. Списък на гетските владетели

2. ЙОРДАН: РИМСКА ИСТОРИЯ, ОТКЪСИ

3. МАЛХ: ВИЗАНТИЙСКА ИСТОРИЯ В СЕДЕМ КНИГИ

Съдържание на откъсите

Откъс 1

Откъс 2

Откъс 3

Откъс 4

Откъс 5

Откъс 6

Откъс 7

Откъс 8

Откъс 9

Откъс 10

Откъс 11

Откъс 12

Откъс 13

Откъс 14

Откъс 15

Откъс 16

Откъс 17

Откъс 18

Откъс 19

Откъс 20

Откъс 21

Откъс 22

Откъс 23

Откъс 24

Откъс 25

Откъс 26

Списък на ключови думи

Други книги на този издател:

https://www.book.store.bg/c/p-l/m-3547/guta-n.html

https://ciela.com/publisher/guta-n.html

https://m.helikon.bg/publisher/167796-%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B0---%D0%9D.html

http://knigabg.com/index.php?page=publisher&id=2606

https://www.ozone.bg/books_publisher-guta-n/

 

http://www.bookpoint.bg/search.html?search_q=%D0%93%D0%A3%D0%A2%D0%90-%D0%9D

image

 

Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: historybg2018
Категория: История
Прочетен: 492698
Постинги: 269
Коментари: 408
Гласове: 1549
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930