Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.03.2018 20:18 - Бащата на Василий II Българоубиец е роден от българка и живее 25 години като пленник в България
Автор: historybg2018 Категория: История   
Прочетен: 2212 Коментари: 2 Гласове:
2

Последна промяна: 21.10.2020 00:11

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
24.19 Знаменитият пленник от превзетия ОдринТук ще стане дума за произхода на бащата на Василй II Българоубиец (
976-1025), Василий I (24.IX.867-29.VIII.886).

 Съгласно „Хрониките“ на Георги Кедрин и Йоан Скилица, писани в края на XI или началото на XII век, ГИБИ 6 239, Василий I

 „...произхождал от прочутия род на Арсакидите. Поради славата на този първи Арсак, който възстановил завладяното от персите царство на партите, според закона само този род можели да бъдат царете на партите, на медите и на арменците. И дълго време наследниците на Арсак царували над споменатите народи. Последен бил Артабан, който, свален от царството на прадедите си, дошъл заедно с брат си Клиенис като беглец в Цариград. Тогава царската власт на ромеите държал Лъв Велики (7.II.457 - 18.I.474). Прочее, той приел тия мъже, като ги почел достойно, предоставил им подобаващо живелище в столицата.

 Когато научил това, царят на персите ги извикал обратно с писмо, като обещавал да им възвърне бащината власт. Когато те получили писмото и започнали да разсъждават какво да правят, императорът бил уведомен за всичко от един от техните слуги, както и за това, че тези скитници и преселници са измежду най-видните люде. Тогава той ги преселил заедно с жените и децата в едно градче в Македония (така се наричала тогава Беломорска Тракия), наречено Ники (дн. Хавса, Одринско).

 След това, когато царството на персите отново било разгромено от сарацините, подобно нещо направил и тогавашният емир, който с писмо повикал намиращите се в Македония потомци на аксакидите.

 Когато император Ираклий разкрил това дело и че (емирът) ги викал не поради благоразположение към тях, а за да подчини чрез тях народа на арменците и на партяните, преселил ги във Филипи (дн. развалини между Кавала и Драма), а оттам след това отново в Адрианопол. Понеже това място се оказало удобно за чужденци, те станали многобройни и пазели своя род чист от всякакво смешение.“

 От „Продължителя на Теофан“ (XI. в.), ГИБИ 5 107, научаваме подробности по превземането на Адрианопол и най-вече, че бъдещият император Василий I (867-886) е бил взет в плен като дете. Той е роден около 811, починал е на 29 август 886 и е основател на Македонската династия.

 „…Дотогава родът на потомците на Арсак, който обитавал Адрианопол, образувал нещо като особено племе, въпреки че често се смесвал чрез бракове с местните жители.

 След като известният Крум, владетел на българите, нарушил договора с ромеите и обградил Адрианопол с вал за военни действия (юли 813), той престоял продължително време и поради (настъпилата) оскъдица на храни завладял го чрез капитулация. Той отвел в България всички, които се намирали в него, заедно с Мануил, архиерея на този град. Случило се, че заедно с другите били отведени в българската земя също и родителите на Василий заедно с него, който бил още пеленаче. Запазвайки там непокварена християнската си вяра, дивният този епископ и народът, който бил с него, привели към истинската Христова вяра мнозина от българите (защото този народ тогава още не бил приел благочестието) и посели на много места семената на християнското учение, като откъсвали скитите от езическите заблуди ги довеждали към светлината на богопознанието.

 Поради това, разгневен против тях, Муртагон (Омуртаг 814-831), приемникът на Крум, след като не успял в опита си да ги убеди да се отрекат от Христа, подир големи мъчения предал на смърт и самия пресвети Мануил, и мнозина от сродниците на Василий се удостоили с мъченическа слава, та той да не бъде непричастен и в това величие.

 След това Бог се смилил над своя народ и му дал възможност да напусне страната - защото владетелят на българите, като не можел да се бори продължително време против ромейските войски, отново склонил да се подчини. Когато християнският народ, който щял да бъде пуснат (да се върне) в собствената си земя, бил заведен при владетеля, той видял детето Василий, с благородно лице, любезно усмихнато, да подскача наоколо, привлякъл го към себе си и му дал чудно голяма ябълка. Детето незлобливо и свободно се облегнало на колената на владетеля, като чрез невинния си нрав показало своето благородство, тъй че владетелят се учудил, а неговата дружина от копиеносци вътрешно се раздразнила.

 Но нека кажа накратко онова, което е станало междувременно. По божие благоволение целият отвлечен в плен християнски народ се завърнал в земята си. Завърнали се заедно с другите и родителите на Василий, които водели със себе си прелюбимото дете.“

 А вълнуващите перипетии на пленничеството са ни съобщени в така наречената „Хроника“ на Лъв Граматик, писана преди 1013, ГИБИ 5 140:

 „…Сметнахме за нужно да разкажем как е бил отгледан същият този Василий (I Македонец) и откъде произхождал. Той се родил в Македония, в Адрианополските села, през царуването на Михаил Рангаве (811-813), бащата на патриарх Игнатий (847-858, 867-878). По негово време Крум, владетелят на България, тръгнал на поход срещу християните. След като Михаил бил сразен и Лъв Арменецът завзел насилствено властта от него и станал император, Крум дошъл и обсадил столицата. А след като Лъв Арменецът му устроил засада, той се върнал в България, след като изпратил хора в Свети Мамант да вдигнат тамошните медни статуи на животни.

 Като се насочил към Адрианопол, превзел го и преместил 12 000 мъже, без да се броят жените, и ги заселил край Дунава.

 По време на император Теофил (820-842) в Македония бил стратилат Кордил. Той имал син Варда, вече съвсем възмъжал, когото оставил да управлява вместо него македонците, които били отвъд реката Дунав. А и самият той с някаква хитрост отишъл при Теофил.

 Императорът го приел радостно и като разбрал какво иска, изпратил кораби да вземат македонците и да дойдат в столицата.

 А владетел на България бил Владимир (889-891), потомък на Крум и баща на Симеон (син на Борис и брат на Симеон ?).

 Народът с жените и децата взел решение да премине в Романия.

 Когато Михаил отишъл в Солун, те започнали да преминават отсам с имуществото си.

 Комесът, щом научил това, преминал реката, за да воюва с тях. И тъй, македонците се отчаяли и направили свои вождове Цанц и Кордил и като завързали сражение, убили мнозина, а някои взели в плен.

 Българите, като не могли да преминат отсам, прибягнали при угрите (унгарците), като им съобщили всичко за македонците. Дошли и корабите на императора, за да ги вземат и отведат в столицата. И тъй, хуните се появили веднага в безбройно множество. Като ги видели, македонците със сълзи на очи започнали да викат: „Боже на свети Адриан, помогни ни!“ и се приготвили за сражение. А турките им казали: „Дайте ни всичко, каквото имате, и вървете, където щете.“ Те не приели това, а се наредили в боен ред и така стояли три дена. На четвъртия започнали да се качват на корабите. Като видели това, турките започнали сражение, което траяло от петия час до вечерта. Чуждото племе било обърнато в бягство и македонците започнали да ги преследват.

 На следващия ден, когато те искали да тръгнат, хуните отново се явили, за да се бият с тях. Тогава се вдигнал друг македонец, на име Лъв, от рода на Гимостите, който след това станал етериарх (секретар на византийския император), както и други видни македонци. Те ги обърнали в бягство и ги прогонили. А като се върнали, качили се на корабите и избягали при императора. Те били облагодетелствани от него и се върнали в Македония, в своята страна.“

 Какво значи гимости не знам. Но думата е близка до гимнософисти, които са философи, прочути с това, че ходели полуоблечени.

 Какво драматично събитие! Василий при завръщането си е бил тогава на 25 години, Хроника на Симеон Логотет (X. в.), Дуйчев (1943) стр. 127. Това означава, че връщането на пленниците е станало през 836 година, когато византийски император е Теофил (2.X.829-20.I.842), а в България царува Пресиан (836-852), а не Владимир както казва автора.

 В горните сведения се премълчават очевидни за съвременниците събития, но за нас те се нуждаят от известни пояснения:

Ш Беломорска Тракия по това време се нарича провинция Македония, тъй като истинска Македония, вече от времето на Кубер, е заета от българи.

Ш По това време унгарците още не са пропъдени от Симеон от района между Киев и Черно море и са все още в приятелски отношения с българите.

Сведения за майката на Василий I получаваме от арабския историк Ибн Ал-Асир (1160-1234), който пише в своята история "Ал-Камил фи-т-Тарахи" следното: 

 „…Срещу него (Михаил) излиза Басил ас-Саклаби, заграбва властта и убива Михаил през 253 (867) година. Басил ас-Саклаби царува 20 години, по времето на ал-Муатаз, ал-Мухтади и началото на ал-Муатамид. Неговата майка е била саклабийа и той е свързан с нея.“

 В този текст става дума за убийството на Михаил III от Василий I през 867 година. Арабите наричат българите саклаби от сака - скити. Така и Ибн Фадлан нарича българите на Волга при описанието на своето пътуване до Болгар.

Така че по ирония на съдбата, бащата на Василий II Българоубиец е роден от българка.

Ние ще продължим с изучаването на този изключително интересен текст в главата за Пресиан..

Българска история до XII век през погледа на старите автори, 2015, Николай Иванов Колев, ISBN 978-3-00-048101-7, Издателство ГУТА-Н, София, 860 стр. от които 101 цветни, Цена 100 лв. 3.010 kg.

https://www.book.store.bg/p160783/bylgarska-istoria-do-xii-vek-prez-pogleda-na-starite-avtori-nikolaj-ivanov-kolev.html

https://ciela.com/balgarska-istorija-do-xii-vek-prez-pogleda-na-starite-avtori.html

http://knigabg.com/index.php?page=book&id=39105

image

Други книги на този издател:

https://www.book.store.bg/c/p-l/m-3547/guta-n.html

https://ciela.com/publisher/guta-n.html

http://knigabg.com/index.php?page=publisher&id=2606

image
 


Гласувай:
21. marknatan - Таткото на Васил II Багренородни е ...
28.03.2018 01:18
Таткото на Васил II Багренородни е Роман II, който е син на Елена Лакапина, тетката на Петър I Мизиец, която е издънка на великата арменска династия, отровен от Теофано Отровителката, направила цели три императоа на престола, докато постави сина си Васил Българоблагодетел за император, оцелял благодарение на нея в довра на Константинопол.

Родителите на основателя на т.нар. "македонска " ( българска б.а.) династия Васил I Борец са българи, а не на Васил Багренородни Българоблагодетел.

Васил I Борец е пра-пра-пра дядо на Васил Багренородни Българоблагодетел. ( тезата е изложена и доказите са надлежно приложени при двамата саъмнително мургави братоци на делиорманската наука в темата за "Василий II " постовете ми главно в спора с Арманд О=Болг за което спечелих каса арменски коняк
http://www.chitatel/forum/topic/8545-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9-ii/?page=4 б.а)
Ксенофобското произвище " българоубиец" на Васил II Багренородни е доста късно и не почива на историческа фактология, а точно обратното, той е благодетел на т нар българи, който е обединил в едно българската и ромейкста власт, акто забелиежи едната не е по=долу от другата , както твърди днес политически правиланата историография и се почита от тях, като техен велик владетел и благодетел " За сведение в собствената му епитафия няма и лош адима за т нар българи. А ето какво пишат самите българи, на български за българи из Българкия апокриф
" И прие Василий царството и погуби всички вражески земи и езически народи като някакъв храбър мъж. В дните на царя Василия много блага имаше всред людете. Прекара Василий в царството си 30 години, без жена, ни грях, и благословено беше царството негово.

13. И в дните на цар Василий намериха се царе трима братя от вдовица пророчица: Мойсей, Арон и Самоил. Имаше един отрок Самоилов, на име Августиан [19], и той прие българското и гръцкото царство и царува 37 години. "
цитирай
2. shtaparov - Гимнософистите за мен са философи, ...
14.06.2019 12:36
Гимнософистите за мен са философи,които играят гимнастика а това че са полуоблечени показва ясно,че става дума за йоги.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: historybg2018
Категория: История
Прочетен: 685133
Постинги: 297
Коментари: 447
Гласове: 2075
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728